Вртићи Бања Лука

Документација потребна за упис у вртић

Потребна документација

 1. Љекарско увјерење
 2. Извод из Матичне књиге рођених
 3. Захтјев за упис дјетета у вртић
 4. Постојећа медицинска документација и Рјешење о категоризацији уколико је потребно.
Напомињемо да приликом уписа дјетета у вртић и достављањем потребне документације, поштујете одредбе Закона о предшколском васпитању и образовању, тачније члан 37 и 38.

Члан 37.
(1) Упис дјеце у предшколску установу врши се на
основу љекарског увјерења добијеног на основу прегледа
о физичком и психичком развоју дјетета и лабораторијских
налаза који садрже брис носа и грла и налаз столице од на-
длежне здравствене установе и извода из матичне књиге
рођених, а након извршеног уписа, предшколска установа
закључује уговор са родитељем или старатељем о међусоб-
ним правима и обавезама.
(2) Начин и поступак уписа дјеце у предшколску ус-
танову уређује се статутом и општим актом предшколске
установе.
(3) Уколико не постоје потребни услови за обухват све
предшколске дјеце, предшколска установа је, уз сагласност
оснивача, дужна прописати критеријуме на основу којих се
врши упис дјеце у предшколску установу и у том случају
се као обавезни морају дефинисати сљедећи критеријуми:
1) дјеца чији су родитељи лица са инвалидитетом,
2) дјеца самохраних родитеља,
3) дјеца из породица са троје или више дјеце,
4) дјеца из породица којима је утврђен статус корисника
права на новчану помоћ, дјечји додатак и матерински до-
датак,
5) дјеца припадника мањинских етничких заједница.
(4) Предшколска установа, уз сагласност оснивача,
може прописати и друге критеријуме за упис дјеце.
(5) Дјеца без родитељског старања и дјеца са сметњама
у развоју не подлијежу поступку бодовања на основу де-
финисаних критеријума за пријем у предшколску установу.
(6) Упис дјетета са сметњама у развоју разматра пред-
школска установа на основу документације и процјене
стручног тима о психофизичком статусу и потребама дјете-
та за одговарајућим програмима које предшколска установа
може понудити.

Члан 38.
На почетку сваке радне године родитељ дјетета које
похађа предшколску установу је у обавези да донесе налаз
бриса грла, носа и столице дјетета како би се превентивно
дјеловало на здравље остале дјеце и спријечило ширење за-
разних болести, посебно у периоду адаптације.

 • Архиве

 • октобар 2022.
  П У С Ч П С Н
  « сеп    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  
 • Град Бања Лука
  Јавна установа
  Центар за предшколско
  васпитање и образовање
  Бања Лука

  Улица Јована Дучића бр.3
  Бања Лука
  Тел. +387 51 490 532
  Тел. факс: +387 51 214 754
  e-пошта: centar@vrticibl.org