Вртићи Бања Лука

Говорни поремећаји код дјеце

ГОВОРНИ ПОРЕМЕЋАЈИ КОД ДЈЕЦЕ 

Поштовани родитељи,

Сигурно сте се некада запитали да ли се говорни развој вашег дјетета правилно одвија и  да ли је дијете усвојило одређене способности за одговарајући узраст.

Развој говора је важан показатељ напретка у психофизичком развоју код дјеце и као такав често привлачи пажњу околине.

Како тече говорни развој?

Од појаве првог крика-плача на рођењу почиње развој говорне комуникације. Плач новорођенчета се разликује у зависности од физиолошке потребе, уочавају се разлике у тонским и интензитетним варирањима са паузама које имају значење исчекивања задовољења потребе. До трећег мјесеца дијете производи гласове и звукове задовољства (гуче). Од 4-6. мјесеца јавља се фаза брбљања, јављају се гласови п, б, м, слогови па, ба, ма, гласа се грлено, вокализује узбуђење и незадовољство. Од 7-12. мјесеца брбљање укључује дуге и кратке групе звукова, користи се говором или звуковима како би добило и задржало пажњу. Имитира различите говорне звукове, говори 1-2 ријечи са значењем (мама, тата…). У периоду од 1-2. године сваког мјесеца изговара све више ријечи, слаже по двије ријечи заједно, користи 1-2 упитних ријечи. Користи различите сугласнике на почетку ријечи. У периоду од 2-3. године има ријечи за скоро све око себе, користи се реченицама од 2-3 ријечи, препознаје радњу на слици и ријечима је кратко описује. Говор је већином разумљив познатом кругу слушалаца. Од 3-4. године изражава се реченицама које имају више од 4 ријечи, разумије исказе у прошлим и будућим радњама. Поставља питања користећи упитне замјенице: Зашто? Ко? Када? Шта? Говор је разумљив и непознатим слушаоцима. У периоду од 4-5. године разумије сложене конструкције, зна испричати причу, посједује богат ријечник, већину гласова изговара правилно. Од 5-6. године разумије и сложенији говор, појмове ван кућног живота и разне активности. Изражава се синтаксички сложеним реченицама, говор је граматички коректан. Са 5.5 година правилно изговара све гласове.

Шта су говорни поремећаји?

Говорни поремећаји су неправилности у изговарању и језичком изражавању  који могу да захвате све модалитете говора и гласа, артикулацију и структуру језика. Узроци говорних поремећаја могу бити средински, психолошки, органски и насљедни.  Говорна развијеност процијењује се у зависности од узраста дјетета, утврђује се квалитет гласа, ритам и темпо говора, моторика говорних органа, разумијевање говора, изговор гласова, фонд ријечи, развијеност реченице итд.

Говорно- језички поремећаји који се најчешће  јављају код дјеце предшколске доби су:

– Успорен или недовољно развијен говор

– Артикулацијски поремећаји (дислалија)
– Поремећај ритма и темпа говора (муцање, претјерано спор или убрзан говор)
Успорен или недовољно развијен говор:
–  дијете посједује сиромашан и скучен рјечник
–  граматички се неправилно изражава, нпр. непримјерена употреба рода и броја именица, изоставља или неправилно примјењује прилоге, приједлоге, везнике
– у говору често мијења мјеста слоговима/гласовима у ријечима
– реченице су једноставне, ријетко сложене
– говорни развој праћен артикулацијским поремећајима изговора

Артикулацијски поремећаји:

Јављају се у виду:
– Омисије- изостанак изговора одређеног гласа
– Супституције- замјена гласа другим гласом
– Дисторзије- искривљен изговор гласа

У развоју говора постоје индивидуалне разлике, тако да нека дјеца већ са 3.5 године правилно изговарају све гласове, док друга дјеца изговарају све гласове за годину, двије. Потребно је разликовати нормално тепање од патолошког, када је потребно потражити савјет и помоћ логопеда.

Изговорне норме за дјецу до 3 године: треба да постоји правилан изговор гласова: а, е, и, о, у, п, б, т, д, к, г, м, н, ј, ф, в, х. До навршене четврте године треба да постоји правилан изговор гласова с, з, ц, л, њ. Измећу 4 и 5 године формирају се гласови љ и р, а са 5-5.5 година гласови ш, ж, ћ, ђ, ч и џ. Дијете са5.5 година треба  правилно да изговара све гласове.

Муцање:
Дјеца између 2. и 5. године често понављају цијеле ријечи и фразе или у
реченицу убацују поштапалицу “хм” или “аа”. Обично је ријеч о развојном или физиолошком муцању, које може прећи у право муцање уколико се дијете критикује, упозорава, исправља или кажњава због таквог говора.

“Право” муцање карактеришу:  честа понављања почетног слога или гласа ријечи, грчеви говорних органа, оклијевања, прекиди у говору, застоји и паузе, безгласни говорни покушаји.

Када  да потражите савјет логопеда?

-Aко је дијете рођено са одређеним ризиком (одржавана, проблематична трудноћа, превремени порођај, ниска порођајна оцена – апгар, утврдђена нека болест на рођењу, тежак порођај и сл).

-Ако ваше дијете проговори знатно касније у односу на своје вршњаке, ако му се говор споро и неправилно развија, ако има недовољан фонд ријечи у односу на узраст, нема развијену реченицу итд.

-Ако послије периода проговарања или нормалног развоја говора долази до застоја или су се изгубиле већ стечене говорне способности.

-Ако основни глас дјетета има назални (носни) призвук, ако има одступања у висини, јачини, звучности.

-Ако је рођено са расцјепом усне и непца.

-Ако примијетите да дијете не реагује на звук, слабије чује или да не разумије када му се обраћате.

-Ако неправилно изговара или уопште не изговара гласове за одговарајући узраст, ако му је говор слабије разумљив за ширу социјалну средину.

-Ако застајкује у говору, оклијева, понавља почетне гласове, слогове, ријечи, ако му се при говору јављају грчеви и поремећено дисање, ако је поремећен ритам и темпо говора.

-Ако му је говор превише спор или убрзан.

-Ако примијетите да је дијете моторно неспретно, успорено, незаинтересовано за околину, ако је графомоторика недољно развијена за одређени узраст.

Некада је потребан само савјет како подстицати развој говора. У случају да су потребне говорне вјежбе, потребно је открити зашто говор вашег дјетета одступа од говора вршњака.За бољу терапијску оријентацију некад су потребна додатна испитивања, као што су испитивање слуха, психолошко испитивање и сл.

Гдје да се обратите?

Уколико је Ваше дијете укључено у неки од вртићких програма, можете да се јавите сваким радним даном од 07.00-13.30 на број телефона 051/464-155 и да закажете долазак код логопеда. У пријатном амбијенту дјечијег вртића «Марија Мажар», налази се логопедски кабинет који је опремљен савременом логопедском апаратуром која се користи у дијагностици и терапији различитих поремећаја говорно-језичког развоја. Кабинет је опремљен и одговарајућим дидактичким материјалом који је потребан у свакодневном раду. Ако вам се чини да ваше дијете има одређене тешкоће у говорном развоју, јавите се  да заједно помогнемо дјетету да превазиђе те тешкоће.

 

 

Ваш логопед, Неда Бијелић

 • Архиве

 • фебруар 2019.
  П У С Ч П С Н
  « јан    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728  
 • Град Бања Лука
  Јавна установа
  Центар за предшколско
  васпитање и образовање
  Бања Лука

  Улица Јована Дучића бр.3
  Бања Лука
  Тел. +387 51 490 532
  Тел. факс: +387 51 214 754
  e-пошта: vrtici1@blic.net